Sol·licitud d'adhesió

Sol·licitud d'adhesió

A continuació es mostren les Condicions d'Adhesió i Continuïtat per a la Xarxa Nacional de Centres de Operacions de Seguretat (RNS), juntament amb els dos annexos que s'han de descarregar, omplir i adjuntar al final d'aquest formulari.

Data de l'Entitat

Especificar categoria de l'entitat.
Nom de l'entitat
Entrada no vàlida. SSL requerit (https).
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida

Dades del representant

Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida

Requisits com a entitat (Proveïdor)

Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida

Requisits com a entitat (Pública)

Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Invalid input

Input invalid
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida. SSL requerit (https).
Entrada no vàlida
Entrada no vàlida

Registre amb solucions RNS

Entrada no vàlida
Entrada no válida
Entrada no vàlida

Adjunteu el formulari descarregat anteriorment, degudament omplert i signat.
Adjunteu el formulari d'autorització descarregat anteriorment, degudament omplert i signat.

Entrada no vàlida