Condicions d'utilització del lloc web rns.ccn-cert.cni.es

rns.ccn-cert.cni.es és un domini a Internet que pertany al Centre Criptològic Nacional (d'ara endavant CCN), amb NIF número S-2800155-J, amb domicili social a C/Argentona 30, 28023 Madrid - Espanya. Telèfon (+34) 91 372 50 00. Adreça de correu electrònic rns mail2

Condicions generals d'ús del lloc web

El CCN informa que l'accés i l'ús de la pàgina rns.ccn-cert.cni.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que s'hi puguin obtenir, estan subjectes als termes detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pugui requerir l'acceptació d'un altre tipus de condicions que se li mostraran prèviament.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts inclosos en ell implicarà l'acceptació plena i sense reserves dels termes legals recollits en aquest text.

El CCN es reserva el dret de realitzar canvis en el portal sense previ avís, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o el seu disseny. Així mateix, les condicions i termes recollits en aquest Avís poden variar, pel que, atès que l'accés i/o ús del web atorga la condició d'usuari, li comuniquem que ha de revisar aquests termes cada vegada que visiti de nou el portal.

Exclusió de responsabilitat

El CCN no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a aquest web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que realitzi tot l'esforç necessari per evitar-los. Per això, tant l'accés com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en ells són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

En el cas que al web s'establissin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el CCN no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

En cap cas el CCN assumirà responsabilitat alguna pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, no garantint, per tant, la qualitat, accessibilitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i legalitat de qualsevol tipus de material o informació continguda en aquests llocs.

En cap cas existeix associació entre la pàgina web del CCN i les pàgines externes vinculades.

Versió multilingüe

El portal web del CCN-CERT està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclou de la traducció les seccions d'actualització contínua, donada la immediatesa dels canvis plantejats en el mateix, així com les normes jurídiques.

S'adverteix, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

El CCN és el titular del web https://rns.ccn-cert.cni.es", així com del domini ccn-cert.cni.es.

El present lloc web, així com els continguts (incloent bases de dades, arxius de text, àudio, vídeo i programari), dissenys i serveis que l'integren són propietat i es troben sota el control del CCN, estant protegits sense limitació alguna per les lleis de propietat industrial i intel·lectual espanyoles, així com pels diferents tractats internacionals que siguin aplicables. Igualment són de titularitat del CCN les marques, rètols, signes distintius o logos del CCN i CCN-CERT que apareixen en el web, i com a tal estan degudament registrats.

El seu ús, reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública, incloent la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, la transformació, traducció, adaptació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització prèvia per escrit del CCN. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i el seu ús privat, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

Ús d'adreces IP i navegació amb cookies

La navegació d'un usuari en aquest Portal, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. El registre d'aquesta adreça IP serveix exclusivament per a fins interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.

El lloc Web del CCN-CERT i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs Web per part de l'usuari, la recopilació d'estadístiques i sobre aquells elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

El CCN-CERT mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objectiu que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació, és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Restringir, bloquejar o esborrar les cookies del CCN-CERT o qualsevol altre lloc web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador, l'operativa és diferent. Si l'usuari del portal www.rns.cni.es no vol acceptar la gravació de la cookie al seu ordinador, podrà navegar pel portal sense cap tipus de restricció.

Restriccions d'accés

El CCN es reserva el dret de denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part d'aquest.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre el CCN i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, independentment de l'entorn legal de l'usuari. La resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web, o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.