O CCN-CERT tradicionalmente ten colaborado e colabora en varios SOC de diferente magnitude, xa sexa a nivel de Ministerios, Deputacións/Cabildos ou Entidades Locais aos que se engadiron ultimamente Operadores de Servizos Esenciais.

Posta en marcha dun SOC

Centros de Operacións de Ciberseguridade

Eses SOC proporciónanlle á entidad as capacidades de prevención (ampliando o coñecemento respecto das súas vulnerabilidades, tanto técnicas como humanas, para reducir a superficie de exposición), protección (aplicando medidas de bloqueo, en diferentes puntos da infraestrutura, para impedir ou limitar os ciberataques), detección (observando todo o que ocorre na entidad, para buscar as ameazas existentes e casos de uso) e resposta (actuando ante os ciberincidentes, para minimizar o impacto sobre a entidad). Así como a capacidade de xestión da seguridade e establecer o rumbo do resto de capacidades, para levar a cabo unha Gobernanza correcta.

Capacidades de un SOC

Nesta dinámica xurdiu a necesidade de crear unha ferramenta que interconectara os SOC para que, de xeito fulminante, se puidese cortar calquera intento sospeitoso de ciberataque, incluso antes de determinar se consistía realmente en tal ou non: a Rede Nacional de SOC

Sobre la RNS

Prevención

Prevención

Protección

Protección

Respuesta

Resposta

Detección

Detección

Si entre todos los SOC compartimos información sobre las tácticas, técnicas y procedimientos de nuevas amenazas, mejoraremos las capacidades de protección ante posibles ciberincidentes.

Solicitude de adhesión
Ao formar parte da RNS, as entidades adheridas disporán de acceso en tempo real a información sobre ciberameazas, que permitan a detección e alerta temprá de posibles incidentes.